Privacy

Institute for Digital Natives (IFDN)  begrijpt dat u uw persoons- en studiegegevens niet met iedereen wilt delen. Daarom gaat IFDN Opleidingen zorgvuldig om met deze informatie. IFDN houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). IFDN heeft uw gegevens wel nodig om u goed te kunnen helpen. In deze verklaring legt IFDN uit welke gegevens IFDN van u nodig heeft en waarvoor IFDN ze gebruikt.

Opslag van uw gegevens

IFDN slaat de persoonsgegevens die IFDN van u of van uw werkgever ontvangt op. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die IFDN ontvangt bij aanmelding voor een opleiding, aanvraag van een brochure, aanmelding voor een nieuwsbrief of als u telefonisch of per e-mail contact met IFDN opneemt. Wij verzamelen en bewaren onder andere de volgende persoonsgegevens:

Naam (voor- en achternaam), adres en overige contactgegevens.
Gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor u zich heeft aangemeld, inclusief betalingsgegevens.
Uw feedback over de opleiding en overige informatie die u geeft.
Persoonsgegevens in het kader van uw opleiding, zoals uw aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de opleiding (met goed gevolg) heeft afgerond.

Gebruik van uw gegevens

IFDN gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen opleiding.
Verzorging van de door u gekozen opleiding.
Analyses uitvoeren zodat IFDN zijn dienstverlening kan verbeteren.
Advies geven over een te volgen opleiding.
U op de hoogte te houden van al onze diensten en producten.
U de door u gevraagde documenten/inlichtingen te sturen en op uw vragen te reageren.
Voldoen aan de voor ons geldende wet- en regelgeving op onderwijs zoals voorgeschreven door de (Rijks)overheid.

Delen van persoonsgegevens met derden

Institute for Digital Natives verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Institute for Digital Natives blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Verdere toelichting

IFDN anonimiseert de persoonsgegevens die IFDN gebruikt voor analyses. In onze analyses bent u daardoor onherkenbaar.
IFDN kan uw persoonsgegevens beschikbaar stellen aan zijn accreditatieorganisaties. In verband met het verkrijgen en behouden van een accreditatie voor een opleiding is IFDN wettelijk verplicht de commissies die verantwoordelijk zijn voor de accreditatie soms inzage te geven in persoonsgegevens. Dit beperkt IFDN tot een minimum.
In sommige gevallen werkt IFDN samen met externe dienstverleners, zoals docenten en examenbureaus. Zij mogen uw gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van die diensten die in het belang zijn van uw opleiding. Zij mogen u niet voor andere doelen benaderen of uw gegevens doorgeven aan andere partijen.
Tot slot, het kan zijn dat IFDN door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk wordt verplicht om uw gegevens te delen. IFDN deelt dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

Nieuwsbrief en abonneebestand

Met onze nieuwsbrief informeren wij geïnteresseerden over nieuws op het gebied van onze diensten en alles wat daarmee te maken heeft. Uw e-mailadres voegt IFDN alleen toe aan zijn lijst met abonnees als u hier toestemming voor geeft. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden en/of uw voorkeuren kunt aanpassen.

Online leerplatform en uw gegevens

Online leerplatform is uw persoonlijke online leeromgeving. Binnen deze omgeving ziet u details van uw opleiding, zoals het programma, data en locaties, aanvullende opdrachten en links naar bronnen op internet, boeken en artikelen. Ook kunt u binnen online leerplatform contact leggen met uw docent, medestudenten en IFDN. IFDN legt graag uit hoe wordt omgegaan met uw gegevens in deze omgeving.

Beveiliging en bewaartermijn van uw gegevens

IFDN beschermt uw persoonsgegevens tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de technieken die daarvoor beschikbaar zijn op dit moment. IFDN bewaart uw persoonsgegevens zo lang als dit wettelijk verplicht is. In het belang van het verbeteren van zijn diensten kan IFDN uw gegevens langer bewaren, maar in dat geval zal IFDN de gegevens altijd anonimiseren.

Uw gegevens inzien, verbeteren, bijwerken en verwijderen

U mag altijd uw persoonsgegevens inzien en/of verbeteren of bijwerken. Als u bij IFDN studeert, kunt u op uw profiel pagina de belangrijkste gegevens inzien en aanpassen. U kunt ook aangeven welke gegevens medestudenten mogen zien. Als u niet bij IFDN studeert, kunt u vanuit een link in iedere e-mail op uw profielpagina zien welke persoonlijke gegevens bij IFDN bekend zijn en deze aanpassen als u dat wilt.

Daarnaast kunt u IFDN vragen uw gegevens te wissen en niet meer te gebruiken. In een aantal gevallen kunt u aangeven dat u wilt dat IFDN uw gegevens beperkt gebruikt. IFDN kan digitale gegevens, zoals een inschrijvingsbevestiging of studieovereenkomst, ook voor u omzetten in een document dat u kunt afdrukken.

Wilt u een van bovenstaande acties uitvoeren? Neem dan per mail contact met ons op. IFDN reageert zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 4 weken, op uw verzoek. Als u uw gegevens wilt laten verwijderen, controleert IFDN eerst of dit wettelijk (al) is toegestaan. Wanneer IFDN volgens de wet uw gegevens (nog) niet mag verwijderen, zal IFDN u dit laten weten en aangeven op welk eerstvolgende moment IFDN uw gegevens wel kan verwijderen.

Gebruik en werking van cookies

IFDN maakt op zijn website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw computer komen te staan wanneer u internet gebruikt. Een cookie legt bijvoorbeeld vast welke webpagina’s u bekijkt en welke opties u gebruikt. IFDN gebruikt deze gegevens onder andere om zijn website gebruiksvriendelijker te maken.
Naast cookies die ervoor zorgen dat u bijvoorbeeld gegevens maar één keer hoeft in te vullen, maakt IFDN gebruik van functionele, analytische en advertentiecookies.

Cookie-instellingen aanpassen

U kunt uw browser zo instellen dat u een waarschuwing krijgt als de website cookies gebruikt en deze op uw computer wil plaatsen. Ook kunt u cookies volledig blokkeren. Hoe u dit doet, staat in deze uitleg door de Consumentenbond. Als u cookies blokkeert, kan het wel zijn dat de website niet optimaal werkt. Let er bij het uitschakelen van advertising cookies wel op, dat deze opt-out (uitschakeling) in een cookie wordt opgeslagen op uw computer. Zodra u via uw browser alle opgeslagen cookies verwijdert, kan IFDN niet controleren of u zich heeft afgemeld. Bekijk of wijzig hier uw cookie-instellingen.

Werking functionele cookies

IFDN gebruikt functionele cookies voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat IFDN snel de juiste informatie toont wanneer u op zijn website bent. Functionele cookies komen altijd op uw computer te staan. U krijgt hiervoor geen melding om toestemming te geven.

Functionele cookies die IFDN gebruikt

Inloggen-cookie
Dankzij het Inloggen-cookie kunt u inloggen op het online platform.

Werking analytische cookies
Analytische cookies gebruikt IFDN om te analyseren hoe bezoekers zijn website gebruiken, bijvoorbeeld hoe vaak zijn website wordt bezocht, op welke pagina zij aankomen op zijn website en op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Deze informatie gebruikt IFDN om de website te verbeteren. Ook analytische cookies komen altijd op uw computer te staan. U krijgt hiervoor geen melding om toestemming te geven.

Analytische cookies die IFDN gebruikt

Google AdWords-cookie
Het Google AdWords-cookie meet via welke advertentie u binnenkomt op onze website. Lees in het Google Privacy Statement hoe IFDN ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.

Visual Website Optimizer-cookie
Het Visual Website Optimizer-cookie houdt bij waar u klikt op de website. Hierdoor kan IFDN de website-ervaring verbeteren. Lees in het Visual Website Optimizer Privacy Statement hoe IFDN ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.

Facebook-cookie
Het Facebook-cookie houdt bij welke pagina’s u op onze website bezoekt, zodat IFDN (na acceptatie van advertentiecookies) u op Facebook advertenties kan tonen waar u iets aan kunt hebben, zoals een persoonlijke aanbieding. Ook kan IFDN hiermee zien dat u via een Facebook-advertentie op zijn website bent gekomen. Lees in het Facebook Privacy Statement hoe IFDN ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.

Google Analytics-cookie
Het Google Analytics-cookie houdt bij hoe u de website gebruikt. Deze informatie gebruikt IFDN voor rapporten over internetgebruik. Na acceptatie van advertentiecookies worden Google Analytics-doelgroepen ook gedeeld met Google AdWords om advertenties waar u iets aan kunt hebben te tonen op partnersites van Google. Lees in het Google Privacy Statement hoe IFDN ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.

LinkedIn-cookie
Het LinkedIn-cookie houdt bij welke pagina’s u bezoekt, zodat IFDN (na acceptatie van advertentiecookies) u op LinkedIn advertenties kan tonen waar u iets aan kunt hebben, zoals een persoonlijke aanbieding. Ook kan IFDN hiermee zien dat u via een LinkedIn-advertentie op zijn website bent gekomen. Lees in het LinkedIn Privacy Statement hoe IFDN ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.

Wijzigingen Privacy- en cookieverklaring

IFDN kan deze Privacy- en cookieverklaring wijzigen. Als u graag wilt weten hoe IFDN uw gegevens beschermt en gebruikt en welke cookies IFDN gebruikt voor welke doelen, raden we u aan deze Privacy- en cookieverklaring regelmatig te lezen. IFDN heeft deze Privacy- en cookieverklaring voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.

This post is also available in: Engels